Положеннями статті 129 Конституції України визначено обов’язковість рішень суду, як одну з основних засад судочинства.

Більшість вважає, що рішення суду, що набрало законної сили, вже є досягненням мети задля якої було ініційовано звернення до системи правосуддя. Проте, це помилкова думка, адже чи не головним елементом захисту порушених прав та інтересів є саме виконання судового рішення як завершальна стадія судового провадження.

Так, якщо особа, яка програла суд не виконує рішення суду в добровільному порядку, то виникає необіхідність примусового виконання рішень.

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють порядок примусового виконання рішень є, зокрема, Закон України "Про виконавче провадження" та Інструкція з примусового виконання рішень, затверджена наказом Міністерства юстиції України №512/5 від 02.04.2012.

1. Звернутися до суду, який розглядав справу із заявою про видачу виконавчого документу.

Виконавчий документ може бути у формі виконавчого листа, судового наказу, або в окремих випадках (наприклад, в справах про накладення арешту) - ухвали суду.

Важливо: При отриманні виконавчого листа ретельно перевіряйте правильність написання зазначених у ньому даних (зокрема, дату прийняття та номер рішення суду; повне найменування (для юридичних осіб) або прізвіще, ім'я, та за наявності, по батькові (для фізичних осіб); місцезнаходження (для юридичних осіб) або адресу місця проживання (для фізичних осіб) та ін.).

2. Звернутися до органу державної виконавчої служби або приватного виконавця із письмовою заявою про примусове виконання рішення. До вказаної заяви необхідно додати оригінал (дублікат) виконавчого документу.

Важливо: Виконавчий документ має чітко визначений строк пред'явлення до виконання, який повинно бути вказано безпосередньо у тексті.

Приписами статті 12 Закону України "Про виконавче провадження" встановлено наступні строки:

3 роки - загальний строк для більшості рішень суду;

3 місяці - в разі, якщо стягувачем є держава або державний орган;

протягом усього періоду, на який присуджено періодичні платежі - у справах, про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я, втрати годувальника тощо.

На сьогоднішній день в Україні діє змішана система виконавчого провадження, так як рішення суду можуть виконувати як державні, так і приватні виконавці.

Приватні виконавці мають право вчиняти виконавчі дії на всій території України, однак існують певні обмеження стосовно рішень суду, які підлягають їх виконанню. Більш детально про інститут приватних виконавців в Україні, ми розкажемо у наступній статті.

Частіше за все, українці продовжують звертатися до державної виконавчої служби.

Заяву про примусове виконання рішення суду необхідно подавати до державної виконавчої служби за місцезнаходженням (для юридичної особи), місцем роботи або місцем реєстрації місця проживання (для фізичної особи) боржника - особи, яка програла суд. Також, можна звернутися до державної виконавчої служби за місцем знаходження майна боржника, проте, в такому разі необхідно надати докази належності майна на праві власності.

3. Отримати Постанову про відкриття виконавчого провадження. Саме з моменту винесення вказаної постанови, державний або приватний виконавець мають право розпочати виконавчі дії направлені на виконання рішення.

Адвокатське бюро "Євгенія Морозова" надає юридичні консультації з питань виконання рішення, у випадку необхідності складає процесуальні документи до виконавчого органу, а також надає послуги представництва інтересів.